Större vägarbete vid Trosalundsgatan 20/11

Under fredag 20/11 stängs Trosalundsgatan för genomfartstrafik för byte av dagvattenbrunn. Då vägen stängs av vid Trosalundsgatan 1B/1C innebär det att boende på Trosalundsgatan 3-21 måste åka via Ekensbergsgatan och Gustavsbergsgatan för att komma in och ut ur området.

Under vecka 45 påbörjades ett arbete med att åtgärda delar av Trosalundsgatan som fått besiktningsanmärkningar efter ett exploateringsarbete. Arbetet förväntas pågå hela november och kan sträcka sig in till början av december. Arbetet kommer att vara koncentrerat till området mellan Trosalundsgatan 8 fram till korsningen Trosalundsgatan/Stensundsvägen.

Under tiden kommer det att vara begränsad framkomlighet från Trosalundsgatan ut till Stensundsvägen. Under kortade perioder kan det även bli aktuellt att stänga av Trosalundsgatan på de delar där arbetet äger rum. För att underlätta arbetet rekommenderar vi att man åker via Gustavsbergsgatan för att ta sig in och ur området.

Dela artikel: