Studiedag för flertalet grundskolor 26/2. Obs! Även vissa fritidshem

Den 26:e februari har grundskolorna Fornbyskolan, Hedebyskolan, Kyrkskolan, Skärlagskolan, Vitalisskolan studiedag och barnen är lediga.

Kyrkskolans fritidshem har stängt för planering.

Fornbyskolans fritidshem har stängt för planering.

Vitalisskolans och Skärlagskolans fritidshem är öppna.

Tomtaklintskolan har lektioner som vanligt.

Information om studiedagen meddelas även via hembrev. Kontakta respektive skola vid eventuella frågor.