Svenska marinen övar

Försvarsmaktsövning Aurora 20 är framflyttad tillsvidare. Istället genomför marinen med start den 11 maj, en nationell övning med omkring 2000 deltagare från marinens samtliga förband.

Den 11 – 21 maj 2020 kommer marinen genomföra övningen SWENEX 20 (Swedish Naval Exercise). Övningen berör främst områden kring Göteborg och södra Bohuslän, Hanöbukten, södra Östersjön och Stockholms skärgård ner till Bråviken.

Omkring 15 större fartyg, ett 80-tal mindre båtar, tung och lätt helikopter samt flyg ingår i övningen. Syftet är främst att öva den marintaktiska ledningen bland annat genom sjöfartskydds- och kustförsvarsoperationer. Eventuella internationella inslag kommer att ske i mycket begränsad omfattning.

Övningen genomförs under en period när Sverige är starkt påverkat av corona-pandemin och därför har planeringen skett med yttersta hänsyn till rådande läge. Alla moment måste kunna genomföras utan att riskera att belasta någon del av den allmänna sjukvården.

Då örlogsfartyg och mindre båtar kommer röra sig kustnära och inomskärs och kan orsaka större svall än normalt i övningsområdena, uppmanas båtägare att förtöja och ankra fritidsbåtar ordentligt. Läs mer på Försvarsmaktens sida för båtfolk.

Vid frågor och för mer information om övningen, kontakta Sjöstridsskolans kommunikationschef Michaela Linge michaela.linge@mil.se alt 0723-868 683. (MLI)

Dela artikel: