Svenskt Näringsliv: "Högst andel företagsamma personer i Södermanland har Trosa, följt av Gnesta och Strängnäs"

Företagsamheten i Södermanland är låg i jämförelse med övriga landet. Jämfört med andra län är företagsamheten högre i 15. För att nå upp till samma andel företagsamma människor som snittet i Sverige saknas det 4200 företagsamma personer. Detta framkommer i Svenskt Näringslivs årliga undersökning av företagsamheten i landets kommuner och län.

Björn Lindgren, Svenskt Näringslivs regionchef i Södermanland, menar att detta inte är bra.

– År efter år visar det sig att Södermanland har en lägre andel företagsamma människor. Delvis kan detta bero på historik och företagsstruktur. Samtidigt behöver alla inse att det är bra att fler människor engagerar sig i företagande. Det ger ökade frihetsgrader och en mer dynamisk utveckling av samhället. Vi får också mer lokala beslut över de företag vi har i länet, säger Björn Lindgren.

Med företagsam avses personer som är delaktiga i de strategiska besluten i ett företag, närmare bestämt personer som har en F-skattsedel, är delägare i ett aktivt handelsbolag eller är VD alternativt ordinarie styrelsemedlem i ett aktivt aktiebolag.

Högst andel företagsamma personer i Södermanland har Trosa, följt av Gnesta och Strängnäs. Dessa kommuner har också en högre andel än rikssnittet.

I Trosa är 15,4 procent av befolkningen företagsam, vilket emellertid inte tar dem högre än till plats 62 i riket. Trosa har en relativt hög andel äldre personer som är företagsamma jämfört med de flesta övriga kommuner i länet. Det är också en relativt hög andel kvinnor som är företagsamma i kommunen.

Jonas Ivervall, näringslivschef i Trosa kommun, menar att företagen är viktiga för Trosa.

– Företagen berikar samhället med ett ökat utbud för invånare och besökare. Allt ifrån butiker, till hantverkare och restauranger samtidigt som det ger fler arbetsplatser i kommunen, säger Jonas Ivervall.

Företagen är också viktiga för den kommunala verksamheten.

– Företagen kan göra mycket av det som är det kommunala ansvaret men på andra och innovativa sätt. Vi kan nu glädjas över den första privata förskolan och har precis genomfört en upphandling av hamndriften, fortsätter Jonas Ivervall.

Lägst andel företagsamma personer i länet och i hela riket är det i Oxelösund. Endast 6 procent av befolkningen i kommunen är företagsam, vilket motsvarar knappt 500 personer.

– I Oxelösund har vi sett en positiv utveckling de senaste tio åren med allt fler företagsamma personer. Nu bryts tyvärr denna trend och andelen faller igen, säger Björn Lindgren.

Källa: Svenskt Näringsliv