Teknik- och servicenämnden ändrar i upphandling av entreprenörer till kommande avtalsperiod

Teknik- och servicenämnden beslutade vid senaste sammanträdet att fastighetsunderhåll, rondering och felavhjälpande underhåll på kommunala fastigheter utförs av Trobo. Beslutet motiveras leda till bättre styrning och kan innebära möjligheter för fler företag att utföra uppdrag åt Trosa kommun.

Idag ingår fastighetsunderhåll, rondering och felavhjälpande underhåll på kommunala fastigheter i samma upphandling som drift- och anläggningsentreprenad. Avtalsperioden för den upphandlingen går ut vid årsskiftet och det beslut som teknik- och servicenämnden tog vid senaste sammanträdet är att fastighetsdelen läggs hos Trobo, dvs. delar av utförarkompetensen kommer att ligga hos Trobo men att för enskilda projekt kommer allt mer att upphandlas vilket ger möjligheter för fler företag att utför uppdrag åt Trosa kommun.

Bakgrunden till beslutet flera. En primär anledning är bättre styrning av kommunens fastigheter, bland annat avseende utveckling av hållbara lösningar.

En annan viktig grund är Sveriges nya inriktning på arbete med totalförsvar där kommunala fastigheter kan komma att få fler användningsområden och där delar kan komma att omfattas av sekretess med hänvisning till rikets säkerhet.

Dela artikel: