Textilinsamlingen inställd tillsvidare

TextilRecycling i Sverige AB har valt att ställa in textilinsamlingen vid återvinningsstationerna tillsvidare med anledning av den pågående smittspridningen.

Enligt Folkhälsomyndigheten kan textilier från Coronasmittade personer vara smittförande. För att undvika att utsätta chaufförerna för smittorisk kommer TextilRecycling i Sverige AB att stänga alla sina insamlingskärl för textilier och ingen tömning kommer att ske tillsvidare.

Information sätts upp på varje kärl och öppningsluckan är igensatt med varningstejp för att förhindra att kommuninvånare av misstag lämnar in textilier i insamlingskärlen.

Insamlingen tar vid så snart smittspridningen är kontrollerad.

Dela artikel: