Tider för skolornas julavslutning torsdag 20 december

Fornbyskolan

Avslutning på skolan mellan kl 8.15 och ca 11.00.
Ingen lunch serveras denna dag förutom till de elever som har plats på fritidshemmen.
Skolskjutsen går hem kl 11.30.
Fritidshemmen har öppet som vanligt veckan ut.

Hedebyskolan

Avslutning på skolan mellan kl 8.15 och ca 11.00.
Ingen lunch serveras denna dag.
Skolskjutsen går hem kl 11.30.

Kyrkskolan

Avslutning på skolan mellan kl 08.15 och ca 11.15.
En del av tiden kommer vi att vara i kyrkan och resten av tiden i klassrummen.
Ingen lunch serveras denna dag.

Vitalisskolan

Avslutning mellan kl 08.30 och ca kl 11.00.
Samling i klassrummen och därefter i Skärborgarnas hus.
Skolskjutsen går hem ca kl 11.15.
Tyvärr har vi inte möjlighet att ta emot er vårdnadshavare på vår skolavslutning.
Fritids är öppet som vanligt denna dag.

Skärlagskolan

Avslutning är mellan 08.30 och 10.15 (obligatorisk tid).
Eleverna går från skolan ca 7.30 till Skärborgarnas hus där avslutningen pågår fram till ca 09.30, därefter promenad tillbaka till skolan.
Skolskjutsen går hem ca 11.15.
Ingen lunch serveras denna dag förutom till de elever som är anmälda att vara på fritids.
Tyvärr har vi inte möjlighet att ta emot er vårdnadshavare i Skärborgarnashus men ni är välkomna att gå med i fackeltåget.
Fritids är öppet som vanligt denna dag.

Tomtaklintskolan

Avslutning på skolan mellan kl 08.30 och ca kl 11.00.
Ingen lunch serveras denna dag.
Skolskjutsen går hem kl 11.15.