Tidigareläggning av perioden för uteserveringar

Med anledning av gällande situation med de insatser som görs och de restriktioner som gäller för att minska spridningen av coronaviruset önskar många verksamheter tidigarelägga tillstånd för uteservering.

Ansökan om tillstånd hanteras av Polisen. Trosa kommun tillstyrker ansökningar om tillstånd för uteservering från och med den 9 februari 2021.

Dela artikel: