Tidningsinsamling tas bort vid Gisekvarns återvinningsstation

På grund av för låg insamlingsgrad kommer kärlet för tidningsinsamling att tas bort vid FTIs återvinningsstation i Gisekvarn.

Dela artikel: