Tillfällig väg vid byggnationen av isrink tas bort

För att underlätta logistiken för entreprenören upprättades en tillfällig väg längs friidrottsanläggningen fram till området för den nya isrinken. Arbetet med att ta bort den tillfälliga vägen beräknas äga rum under vecka 45.

Dela artikel: