Tobakshandlare i Trosa kommun klarade kontrollköp utan problem

Det är förbjudet att sälja eller lämna ut tobaksvaror till personer som inte fyllt 18 år. Tillsammans med polisen har kommunerna ett ansvar i att bedriva tillsyn av tobakshandlare för att se till att ingen säljer till minderåriga. I Trosa kommun gjordes flera kontrollköp under våren, och samtliga tobakshandlare godkändes.

Under två dagar utförde Miljökontoret i Trosa kommun kontrollköp i alla kommunens butiker som säljer tobak för att se till att ingen säljer till minderåriga. Deras 18-åriga kontrollköpare blev vid varje butik nekad till att köpa cigaretter då hen inte kunde visa någon legitimation. Det är ett mycket bra resultat och det visar att våra handlare har bra rutiner för att säkerställa att tobak inte säljs till minderåriga.

Dela artikel: