Trafikstörning Skärlagsgatan/Gustavsbergsgatan 28/8

Arbete pågår med avloppsledningen vid Gustavsbergsgatan, detta kan leda till störningar i trafiken under dagen.

Dela artikel: