Trafiksäkerhetsåtgärder vid Stationsvägen v.47-49

Gång-, cykel- och moped-passagen vid Vagnhärads resecentrum samt passagen som är belägen vid vid korsningen Stationsvägen/Gärdesvägen kommer att trafiksäkras.

Arbetet börjar vecka 47 och beräknas vara klart under vecka 49.

Gång-, cykel- och moped-passagerna kommer att utformas med en upphöjning med cirka 8 cm höjning.

Resterande två passager längst med Stationsvägen kommer utföras under 2020.

Arbetet utförs av Trafikverkets entreprenör, för mer information kontakta Trafikverket.

Dela artikel: