Trosa kommun i Sverigetopp över andel ekologiska inköp

Med våra 62 % ekologiska inköp är Trosa den kommun som sticker ut i Sörmland som den kommun som serverar mat med störst andel ekologiska råvaror i länet! Det innebär att vi tillsammans med sex andra kommuner i Sverige uppnått de nationella målen om att offentlig sektor ska ha 60 % ekologiska inköp. Förutom att gynna det ekologiska jordbruket och de lokala producenterna bidrar detta även till en minskad övergödning, ett minskat utsläpp av växthusgaser samt en mer hälsosam och hållbar mat i våra restauranger.

Andel ekologiska inköp Södermanland

1. Trosa 62 %
2. Strängnäs 48 %
2. Oxelösund 48 %
3. Gnesta 47 %
4. Eskilstuna 45 %
4. Flen 45 %
5. Nyköping 40 %
6. Region Sörmland 33 %
7. Katrineholm 27 %
7. Vingåker 27 %

Andel ekologiska inköp Sverigetoppen

1. Lund 83 %
2. Malmö 69 %
3. Örebro 65 %
4. Borlänge 64 %
5. Södertälje 63 %
6. Trosa 62 %
7. Vellinge 61 %

Källa: Ekomatcentrums marknadsrapport 2020

Dela artikel: