Trosa kommun inför vaccinationskrav vid nyanställning

Vaccination av personal med omsorgsnära kontakter är en viktig faktor för patientsäkerheten. Därför införs vaccinationskrav vid nyanställning för de som ska arbeta omsorgsnära med sköra personer som tillhör riskgrupp.

Den pågående covid-19-pandemin går nu in på sitt tredje år. Vi har nu återigen en situation med omfattande och ökande smittspridning och måste göra allt för att skydda våra sköra äldre och andra riskgrupper. I brist på nationella riktlinjer väljer Trosa kommun nu att ta steget att införa vaccinationskrav vid nyanställning.

Vaccination av personal med omsorgsnära kontakter är en viktig faktor för patientsäkerheten. Det är mot den bakgrunden beslutet om ett vaccinationskrav vid nyanställning införs för de som ska arbeta omsorgsnära med sköra personer som tillhör riskgrupp. Det innebär i praktiken att om en arbetssökande inte vill uppvisa vaccinationsintyg, kan denna inte komma ifråga för anställning. Kravet gäller både timanställda, tidsbegränsade- och tillsvidareanställda. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande vaccinationsintervaller. Det nya kravet gäller fr.o.m. 15 januari 2022.

Trosa kommun har beslutat att införa vaccinationskrav vid nyanställningar för personal som har omsorgsnära kontakter för särskilt utsatta grupper. Det berör främst personal inom vård- och omsorg, men kan också innefatta fixartjänster m.fl.

Syftet med beslutet är att så långt det är möjligt säkra en god, trygg och säker miljö för de sköra människor i riskgrupp som Trosa kommun ansvarar för.

Dela artikel: