Trosa kommun når förlikning med Trosa gästhamn AB

Trosa kommun och den tidigare entreprenören för Trosa gästhamn har nått en ekonomisk överenskommelse avseende avvecklingen av den tjänstekoncession parterna hade ingått. Båda parter är överens och samtliga mellanhavande är slutgiltigt reglerade.

Hösten 2018 valde Trosa kommun att avbryta avtalet med dåvarande entreprenör av Gästhamnen, Trosa gästhamn AB, då man inte hade samsyn i hur avtalet skulle efterlevas. En ny entreprenör handlades upp under den följande vintern och den nya verksamheten öppnade upp inför båtsäsongen 2019.

Efter att den tidigare gästhamnsentreprenören sades upp hösten 2018 inleddes en tvist mellan Trosa kommun och Trosa gästhamn AB gällande hur avvecklingen ekonomiskt skulle regleras. I och med den förlikning som nåddes fram till i veckan så kompenseras Trosa gästhamn AB för kostnader som är kopplade till en kortare avtalstid. Parterna är eniga och tvisten läggs till handlingarna.

Trosa kommun önskar Trosa gästhamn AB med ingående ägare all lycka till i framtiden.

Dela artikel: