Trosa kommun närmar sig målet om 98 % med snabbt bredband

Den senaste bredbandskartläggningen från Post- och telestyrelsen undersöker hur många hushåll som har tillgång till snabbt bredband. För Trosa kommun konstaterar Pts drygt 93 %.

Regeringen har som mål att 2025 ska 98 % av alla hushåll ha tillgång till snabbt bredband. För att det ska uppnås ska hushåll ha tillgång till bredbandskapacitet om upp till 1 Gbit/s. Trosa kommun har satt ribban högre med målet att 98 % av hushåll och företag ska ha tillgång till minst 1 Gbit/s till 2023.

I Trosa kommun har Trosa Fibernät AB i uppdrag att fullfölja fiberutbyggnaden. Mellan 2019 och 2020 ökade antalet hushåll med tillgång till snabbt bredband från 90 % till 93 . Något som också återspeglas i företagens betyg i Svenskt näringslivs undersökning över lokalt företagsklimat och den upplevda tillgången på bredband där Trosa fick betyg en bra bit över rikssnittet.

Under 2020 inledde Trosa fibernät bland annat utbyggnad av snabbt bredband till Källvik, Mättinge, Tofsö och Viksnäs med ambitionen att nå målet om 98 % täckning senast 31 december 2023.

Dela artikel: