Trosa kommun underlättar för företagen i utmanande tider

Med anledning av den utmanande situationen för näringslivet på grund av av Coronaviruset är det viktigt att de lokala företagen känner ett stöd från invånare, andra företagare, stat, region och kommun. Som en följd av detta har Trosa kommun tagit följande beslut om möjliga åtgärder till i första hand företag med säte i Trosa kommun:

Inga avgifter för tillsyn och kontroll

Företagen kommer inte att debiteras för planerad tillsyn och kontroll 2020. Det innebär att de fakturor som nu går ut till företag kommer att makuleras och att den planerade tillsynen under 2020 kommer att utföras men inte debiteras för. Även den årliga debitering som gått ut kommer retroaktivt att återbetalas för 2020.

Återbetalningen gäller ALLA företag, små som stora, lokala som externa.

Anstånd med, eller uppdelning av, fakturor utställda av Trosa kommun

Detta gäller samtliga områden inklusive avgiftskollektiven VA och renhållning.

Detta är inte en generell åtgärd så företaget måste ta kontakt med kommunen för att kommunen ska kunna hantera varje enskilt fall.

Denna möjlighet kommer i viss utsträckning även erbjudas av det kommunala bostadsbolaget Trobo (Trosabygdens bostäder AB) och det kommunala stadsnätsbolaget Trofi (Trosa fibernät AB).

Snabb hantering gällande uteserveringar mm

De etablissemang som önskar etablera sina uteserveringar redan nu som en åtgärd för att kunna erbjuda gäster platser utomhus kommer att få sina ansökningar snabbehandlade. Uppsättning av nödvändiga anordningar kommer att kunna ske tidigare än normalt. För handel som vill flytta en del av utbudet eller verksamheten utomhus så kontakta kommunen för hur man går till väga.

Tidigarelagda kommunala investeringar

Genom denna åtgärd kan fler företag fortsätta verka som under normala förhållanden. Utöver bygg- och hantverksbranschen kommer denna åtgärd att kunna stimulera även restaurang- och cafébranschen och i viss mån även handeln i stort.

Vi går nu igenom vilka av de redan planerade projekten som skulle kunna tidigareläggas.

Mer information finns

Kommunen har mer information om det som rör företag på trosa.se/covid19

På trosa.com hittar du en samling av erbjudanden från företag som kan underlätta för dig

 

Dela artikel: