Trosa kommuns företagsklimat 2019

Tisdagen 21 maj offentliggjorde Svenskt näringsliv resultaten från undersökningen lokalt företagsklimat i landets 290 kommuner. Årets resultat för Trosa kommun visar på fortsatt stabil nivå i Sverigetoppen med endast marginella förändringar.

Undersökningen ligger sedan många år till grund för Trosa kommuns utveckling av företagsklimatet. För 2019 får Trosa bra betyg från företagen rakt igenom och på merparten av frågorna högre betyg än genomsnittet i Sverige.

– Trosa är fortfarande den kommun i länet som sticker ut. Kommunen att ”bench-marka” sig mot. De har haft ett företagsklimat i absolut högsta klass under ett 10-tal år. Det är något de jobbar med varje dag, året runt, kommenterar Björn Lindgren, regionchef Svenskt näringsliv. Björn kommer även att gästa den kommande företagarfrukosten på Bomans hotell 28 maj.

Södermanland som helhet gör bra ifrån sig i undersökningen och placerar sig på en 5:e plats i jämförelse mellan länen. För kommunerna har ännu bara resultaten av undersökningens 16 delfrågor redovisats. Den fullständiga rankingen släpps den 24 september.

Mätningen görs via en enkät där närmare 31 000 företag i 290 kommuner får ge betyg på en rad områden som påverkar deras vardag i den kommun där de är verksamma. Svenskt Näringslivs definition av företagsklimat är summan av de attityder, regler, institutioner och kunskaper som möter företagaren i vardagen.

 

Dela artikel: