Trosa kommuns miljöenhet föreslås fortsätta sin tillsynsverksamhet men debiterar inte företagen

Trosa kommun tog 17/3 beslut om att föreslå att företag inte kommer att debiteras för planerad tillsyn och kontroll 2020. Det innebär att de fakturor som nu går ut till företag kommer att makuleras och att den planerade tillsynen under 2020 kommer att utföras men inte debiteras för. Även den årsdebitering som gått ut kommer att retroaktivt återbetalas för 2020.

Förslaget måste formellt antas i kommunfullmäktige men föreslås gälla med omedelbar verkan.

Förslaget antas mot bakgrund av den pågående smittspridningen och Trosa kommuns ambition att underlätta för de lokala företagen i en pressad situation.

  1. Vi tar inte betalt för planerad tillsyn och kontroll under 2020. Detta gäller endast företag, dock alla företag så vi för ingen skillnad på om de är stora, små, lokala eller ej.
  2. Vi tar betalt för nyansökningar, både av privatpersoner och företag. Man menar att man då gör ett aktivt val att satsa och då är det också rimligt att man betalar.
  3. Återbetalning av redan betalda fakturor under 2020 ska ske.
  4. Kommunala verksamheter/bolag ska faktureras.
  5. Befogade klagomål och extra offentlig kontroll faktureras.

 

Dela artikel: