Trosa rederi AB avvecklar sin verksamhet på Kråmö

Trosa rederi AB som drivit Kråmö skärgårdsby sedan 2016 har valt att avsluta sitt uppdrag i förtid på egen begäran. Trosa kommun och Trosa rederi AB har i enighet kommit fram till att verksamheten fortsätter säsongen ut vilket innebär mitten av december 2019.

Kråmö skärgårdsby ägs av Trosa kommun och drivs av en entreprenör genom tjänstekoncession. Sedan 2016 är den upphandlade entreprenören Trosa rederi AB. Företaget har nu valt att oberopa ändrade förhållanden som ger möjlighet till omförhandling av avtalet och i förlängningen nu avsluta uppdraget.

Trosa rederi AB bedriver verksamhet på flera håll i närområdet och andra åtaganden tar nu så mycket tid i anspråk att ett behov av prioritering har uppstått där verksamheten på Kråmö väljs bort. Trosa kommun och Trosa rederi AB är efter samtal helt eniga om behovet av prioritering och hur avtalet ska avvecklas under hösten.

Trosa kommun kommer under hösten att inleda ett internt utvärderingsarbete för hur Kråmö skärgårdsby ska drivas vidare och i vilken form, men ambitionen är att verksamheten ska vara i gång inför säsongen 2020.

Dela artikel: