Trosa torg stängs av för biltrafik fr.o.m. skolavslutningen 8/6 till skolstart 20/8

Trosa torg stängs av för biltrafik fr.o.m. skolavslutningen 8/6 till skolstart 20/8

Med skolavslutningen verkställs även den återkommande traditionen att Trosa torg stängs av för biltrafik till förmån för lekande barn, promenerande invånare och gäster. Leveranser till näringsidkare liksom boende som behöver färdas över torget för att komma till sin bostad är undantagna.

I samband med sommarens avstängning kommer en del stenomläggning att genomföras på den västra sidan av torget.