Tuktning av Trosaån

I augusti genomförs klippning av sjögräs i Trosaån, från Trosa kvarn och ned till Hamnbassängen. Framkomlighet för båtåkande i ån begränsas under arbetet.

Klippningen sker etappvis med start den 18/8 och färdigställande den 28/8. Entreprenör är PEAB Marin och arbetet sker från båt. Läns (en typ av avspärrning) kommer att läggas ut vid varje avsnitt för att samla ihop sjögräs som flyter i väg. Årensningen sker under augusti månad och är i och med detta anpassad för att göra så liten påverkan som möjligt för vattenlevande djur. 

Vi uppskattar om du som berörd båtägare kan flytta din båt temporärt under den dag det är klippning av sjögräs. Detta underlättar genomförandet av arbetat samt ger oss ett bättre slutresultat.

Under den tid som arbetet genomförs är det bra om båtåkande i ån begränsas för att undvika avbrott i klippningen för att flytta länsen.

Tider för klippning av sjögräs:

18/8 – Trosa kvarn till ovan Strömbron
19/8 – Ovan Strömbron till ovan Frälsisbron
20/8 – Ovan Frälsisbron till ovan Smäckbron
21/8 – Ovan Smäckbron till ovan Bryggarbron
24/8 – Ovan Bryggarbron till nedan Bryggarbron
25/8 – Nedan Bryggarbron till nedan Torgbron
26/8 – Nedan Torgbron till ovan Villabron
27/8 – Ovan Villabron till nedan Villabron
28/8 – Nedan Villabron till Hamnbassängen

Peabs arbetstider:

Måndag till torsdag ca 07:00-17:30

Dela artikel: