13/8-17/8 utförs vägarbete vid Åshorn - begränsad framkomlighet

13/8-17/8 utförs vägarbete vid Åshorn - begränsad framkomlighet

Under vecka 33, måndag 13/8-fredag 17/8, kommer vägarbete att utföras vid Åshorn (Viksnäsvägen). Främst berörs boende i Åshorns samfällighet som äger vägen men även gäster i området berörs.

Vägen kommer vara avstängd mellan kl 10.00-12.00 onsdag 15/8 och torsdag 16/8.

Vägskivor kommer finnas för blåljustransporter (Räddningstjänsten är informerad).

Övriga dagar sker dikning med framkomlighet, men det kan vara trångt.

Tänk på att planera era resor, köra försiktigt och visa hänsyn.