Uppmärkningen av sopkärl fortsätter för att möjliggöra datoriserade tömningsregistreringar

Projektet med att märka upp sopkärl runtom i Trosa kommun fortsätter. Genom att datorisera tömningen blir det möjligt för administrativ personal att se vilka kärl som är tömda, och lättare för chaufförerna att veta vilka kärl som ska tömmas och när.

Uppmärkningsprojektet är ett led i arbetet med att kvalitetssäkra och effektivisera avfallshanteringen i Trosa kommun och började i maj 2019. En stor del av sopkärlen har redan märkts upp, men i bland annat Vagnhärad, Sund och Åda kommer uppmärkningen av sopkärl att fortsätta. De som märker upp kärlen har på sig varselkläder med en Suez-logotyp.

Läs mer om projektet.

Dela artikel: