Urglesning av vegetation intill Trosaån i Vagnhärad och Trosa v.33

Under vecka 33 kommer ett arbete med att glesa ur växtligheten intill Trosaån att ske för att skapa en bättre närkontakt med vattnet. Arbetet kommer att äga rum vid utescenen och Husby park i Vagnhärad, samt från Nyängsbron ner till Trosa kvarn i Trosa.

Dela artikel: