Uthyrning av Skärborgarnas hus och Trosa kvarn öppnar 1/6

Med anledning av att nya restriktioner träder i kraft den 1 juni medges publika kulturevenemang under förutsättning att arrangören följer Begränsningsförordningen.

Regeringen och Folkhälsomyndigheten har beslutat om ändringar i den så kallade Begränsningsförordningen och om nya allmänna råd, som börjar gälla den 1 juni 2021. Ändringarna innebär bl.a. en mer träffsäker anpassning av deltagartaken för olika arrangemang, då upp till 50 personer kan tillåtas samlas inomhus under förutsättning att varje person har en numrerad plats, och upp till 100 personer utomhus, under samma förutsättningar.

Med anledning av denna ändring finner Trosa kommun det lämpligt att tillgängliggöra lokalerna Trosa kvarn, Skärborgarnas hus och Tomtaklintskolans aula för publika kulturevenemang såsom bio, teaterföreställning, konsert och liknande. För Trosa kvarn och Skärborgarnas hus kan uthyrning ske fr.o.m. den 1 juni 2021. För Tomtaklintskolans aula kan uthyrning ske fr.o.m. den 14 juni 2021, då skolans verksamhet måste stänga innan andra grupper kan använda lokalen.

För all uthyrning gäller dock att Begränsningsförordningen föreskrifter och allmänna råd om särskilda begränsningar måste följas, vilket innebär:

• en person per 10 m2 tillgänglig lokalyta,
• avstånd om minst 1 m2 runt varje person,
• max fyra personer i varje sällskap.

Lokalerna i fråga görs inte tillgängliga för privata sällskap, utan enbart för öppna, publika evenemang där sittplats kan bokas i förväg.

Dela artikel: