Utställning av styrdokument och föreskrifter för renhållning

Enligt miljöbalken ska varje kommun ha en renhållningsordning som innehåller en gällande avfallsplan. En avfallsplan är ett styrdokument med mål och åtgärder som hjälper kommuner att formulera en riktning för arbetet med avfallshanteringen inom den egna kommunen. Nu finns dokumenten på Trosa kommuns webbplats elektroniska anslagstavla där du som medborgare kan komma med synpunkter. Utställningen pågår till och med fredag vecka 40.

Du hittar dokumenten på Trosa kommuns digitala anslagstavla under rubriken Övriga kungörelser.

Dela artikel: