VA-arbete begränsar framkomligheten vid Fänsåkersinfarten

Vecka 20 med start 15/5 kommer VA-arbeten att genomföras vid infarten till Fänsåker från Gnestavägen. Arbetena genomförs med anledning av den nya förskolan Dibber Fänsåker som nu kopplas in på VA-nätet. Ambitionen är att ett körfält kommer att hållas öppet under hela arbetsgången.

Förskolan Fänsåker Dibber öppnar upp i augusti 2019.