Vägarbete Gnestavägen start 8/8

Vägarbetet startar onsdag den 8 augusti och beräknas pågå cirka en månad, klart i september.

Gnestavägen kommer inte stängas av utan det kommer att bli en tillfällig gång- och cykelpassage över Gnestavägen under arbetes gång samt en tillfällig passage för fordon som ska åka till Skolvägen. 

När asfaltering sker så kommer man att ta en sida åt gången för att hela tiden har körfält öppna.

Dela artikel: