Vägarbete på Stora Väsby mellan Stationsvägen och järnvägen i Vagnhärad

Under veckan kommer Orca placera ut vägmärken med avisering om det kommande vägarbetet. Torsdagen den 8/9 inleder nämligen Orca projektet med att uppgradera en bit av vägen Stora Väsby mellan Stationsvägen och järnvägen i Vagnhärad. Arbetet leder till att vägen kommer att stängas av för all motortrafik med omledning via Länsmansvägen samt Trosalandsvägen. Förbipasserande cyklister och gångtrafikanter kommer kunna passera arbetsområdet, men för kolonilotterna bakom Stora Väsby 1:12 kommer det vara svårt att ta sig fram med hjälp av bil under arbetets gång. Arbetet beräknas pågå fram till oktober.

Dela artikel: