Vägarbete vid Bokögatan i Trosa från mån 16/5

Under vecka 20 kommer Thunman Entreprenad att genomföra ett schaktarbete som leder till begränsad framkomlighet vid Bokögatan. Fastigheter som berörs extra av schaktarbetet kommer få körplåtar till sina infarter för att möjliggöra passage. Arbetet är en del i bostadsprojektet Sjöutsikten.

Dela artikel: