Vägarbete vid Högbergsgatan inleds 22/8

Under måndagen den 22/8 inleder Orca etapp 3 i projektet med att skapa en förlängd gång- och cykelväg utmed Högbergsgatan. Arbetet innebär att befintlig trottoar utmed Högbergsgatans västra sida mellan Kruthusgatan och Östermalmsvägen breddas och bildar en gång- och cykelväg för ökad trygghet och trafiksäkerhet. Under tiden kommer framkomligheten förbi arbetsområdet vara begränsad.

Dela artikel: