Vägarbete vid korsningen Kruthusgatan/Högbergsgatan

På måndag 9/5 påbörjar Trotab ett arbete som gör att infarten från Högbergsgatan till Kruthusgatan behöver stängas av.

Dela artikel: