Begränsad framkomlighet i korsningen mellan Smäckbrogatan och Nyängsvägen 17-18 juni

Måndagen den 17 juni påbörjas ett mindre vägarbete i korsningen mellan Smäckbrogatan och Nyängsvägen. Framkomligheten kommer att påverkas under arbetets gång och arbetet beräknas vara färdigt den 18 juni.

Dela artikel: