Vägarbetet utmed Högbergsgatan återupptas

Projektet med att skapa en trafiksäker gång- och cykelväg med belysning samt förnyandet av vatten- och avloppsledningar vid Högbergsgatan med omnejd tas återigen upp efter att ha varit vilande under sommarmånaderna. Under projektets andra etapp kommer en del avslutande VA-arbeten och beläggningsarbeten äga rum för att färdigställa arbetet under hösten.

Nu inleder Trotab etapp 2 med VA-arbeten vid Smäckbrogatan och Tomtagatan. Fortsatta arbeten med att förnya gatubelysningen på Högbergsgatans östra sida samt anlägga ny asfalt kommer också att ske och genomförs av Bite. Arbetet leder till en viss trafikpåverkan.

Läs mer om projektet som berör Högbergsgatan, Smäckbrogatan och Hertig karls väg.

Dela artikel: