Varför blommar blomsterängarna mindre i år?

Vi har i år har fått kämpa med att få igång blomsterängarna då blomsterfröna inte har kommit igång att gro i jorden som de ska.

Det kan finans många orsaker till att blomningen i delar uteblivit, men vår bedömning är att det kan vara en kombination av att fröblandningen innehåller mest bienner samt dålig grobarhet i fröna.

Tvååriga växterna kallas för bienner. De fullbordar sin livscykel på två år. Första året gror fröet och växter till en liten planta, en bladrosett med kraftigt rotsystem. Andra året blommar plantan och sätter rikligt med frön som faller till marken för att gro nästa år. Det vill säga att nästa år så kommer vi sannolikt att få frodigare blomsterängar.

Dela artikel: