Varning för företag som utger sig för att arbeta på uppdrag av Trosa kommun

Det har kommit till vår kännedom att företag har kontaktat invånare och meddelat att de arbetar på uppdrag av Trosa kommun för att genomföra olika typer av underhållsarbeten. Detta stämmer inte.

Pågående arbeten där du kan komma att bli kontaktad:

  • Trotab är Trosa kommuns upphandlade driftentreprenör inom vatten och avlopp. Under 2022-2023 genomför de ett arbete med att byta ut och installera nya digitala vattenmätare på uppdrag av Trosa kommun. De kommer att åka i sina bilar, bära kläder med deras logotyp och kommer kunna legitimera sig. De kommer inte att komma oannonserade – du kommer att ha fått ett brev ungefär 1-2 veckor innan besöket med datum och tid så att du kan känna dig trygg med att rätt personer släpps in i ditt hem. Läs mer om projektet. 

Dela artikel: