Vattenförbrukningen är för hög - var sparsam med dricksvattnet

Nu är det många som använder mycket vatten samtidigt och vattenverken jobbar på maxkapacitet. För att dricksvattnet ska räcka till för mat, dryck och hygien behöver vi hjälpas åt att spara på vattnet för att undvika ett bevattningsförbud.

  • Undvik att använda vattenspridare.
  • Undvik att fylla din pool, spa eller badtunna.
  • Undvik att använda högtryckstvätt.
  • Låt inte kranvatten stå och rinna.

Om inte förbrukningen går ned kommer vattentornen att stå inför kapacitetsbrist, vilket gör att vi måste införa bevattningsförbud. Ta del av mer tips som du kan ta till i din vardag.

Tack för att ni tar ansvar och hjälper till att värna vårt gemensamma dricksvatten!

Bakgrund

Under de senaste åren har allt fler kommuner fått problem med vattenbrist. Huvudorsaken är ett förändrat beteende kring vatten där vi har en tendens att se vatten som en oändlig resurs. Det gör att fler kommuner i Sverige når maxkapacitet när gräsmattor vattnas och pooler fylls varma dagar. Många tror dessutom att vattnet kommer tillbaka till vattenkranen direkt efter att ha renats i reningsverken vilket är fel. Eftersom skapandet av dricksvatten är en naturlig process vars takt vi inte kan påverka, behöver vi vara eftertänksamma med hur vi använder vattnet i kranen.

Dela artikel: