Avläsning av vattenmätare - påminnelse

I slutet av maj gick det ut självavläsningskort till alla som är anslutna till kommunalt vatten och avlopp, och har en vattenmätare.

Under den här veckan (vecka 35) ska det gå ut en påminnelse till de fastighetsägare som antingen inte registrerat vad vattenmätares räkneverk stod på under registreringsperioden eller där rimlighetskontroll i vårt system avböjt den registrerade avläsningen som är gjord.

Rimlighetskontrollen är en säkerhet för att det inte ska bli för stora skillnader från år till år, den vanligaste förkommande anledningen till detta är att sista siffran i räkneverket tolkats som decimal och därmed inte angivits.

Vid avläsning på dagens mätare finns inga decimal utan alla siffror ska registreras, förutom de nollor som föregår själva förbrukningsantalets kubikmeter ex på Räkneverket står det 00951 – Då ska 951 registreras.

För mer information om avläsning.

Dela artikel: