Verktygsgatan avstängt för trafik mån-tis v. 41

Under början av vecka 41 kommer Trotab att utföra ett schaktningsarbete vid Verktygsgatan i Trosa. På grund av dess omfattning kommer Verktygsgatan behöva stängas av för trafik under 2 dagar från korsningen Verktygsgatan/Industrigatan till Verktygsgatan/Tomtaklintgatan. För personer som behöver ta sig till sina boenden längs Verktygsgatan kommer det att finnas en alternativ väg, andra uppmanas ta en annan rutt.

Dela artikel: