Villabron genomgår renovering med start i mitten på augusti

Villabron genomgår renovering med start i mitten på augusti

Bild på Villabron och en skylt där det står att Villabron snart kommer att genomgå en renovering.

Renoveringen av Villabron var egentligen tänkt att ske redan under våren, men senarelades för att minimera påverkan i den redan då försommarstrålande staden. Upprustningen av Villabron påbörjas under v.33. Stålkonstruktionen kommer att svetsas, lagas och målas, samtidigt som bron kommer att få en ny träbeläggning och ett nyrenoverat räcke. För att Trotab ska kunna utföra arbetet så smidigt som möjligt kommer Villabron vara avstängd under hela renoveringsperioden. Under tiden hänvisas trafikanter till Torgbron för passage över ån. Renoveringen beräknas pågå en bit in på september månad.