Villabron genomgår renovering från mitten av maj

Inför sommaren ska Villabron genomgå en upprustning med beräknad byggstart under vecka 20. Stålkonstruktionen kommer att svetsas, lagas och målas, samtidigt som bron kommer att få en ny träbeläggning och ett nyrenoverat räcke. För att Trotab ska kunna utföra arbetet så smidigt som möjligt kommer Villabron vara avstängd under hela renoveringsperioden. Under tiden hänvisas trafikanter till Torgbron för passage över ån. Renoveringen beräknas pågå till mitten av juni.