Skärborgarnas hus – en ny verksamhetslokal i Trosa kommuns försorg

2017-10-05

Under hösten 2016 fattade Trosa kommun beslut om att köpa Folkets hus av Folkets hus-föreningen som önskade sälja fastigheten. I samband med köpet avsattes medel för rustning och renovering så att lokalen ska kunna användas mer ändamålsenligt, men även bredare. Under hösten 2017 inleddes renoveringen och vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde 5/10 fattades beslut om vad den nya verksamhetslokalen ska heta – Skärborgarnas hus.

Namnbytet genomförs dels för att markera att Folkets hus-föreningen inte längre bedriver verksamheten, men framförallt för att knyta ihop den utveckling som fastigheten nu genomgår. Namnbytet föregicks av att invånare uppmuntrades att lämna in förslag. Parallellt har även tjänstemän tittat på möjliga namn utifrån relevant koppling och fastighetens kommande användningsområden.

Att valet föll på Skärborgarnas hus har sin grund i att det finns en tydlig historisk koppling, vatten, fiske, knyter ihop vapnet, huset samt syftet med att äga huset. Namnet indikerar även att det är medborgarna i Trosa kommuns eget hus friställt från tidigare förening.

Fastigheten målas för närvarande om efter att ha rådgjort med arkitekt och stadsarkitekt om ny färgsättning. Samtidigt som fasaden målas om kommer även befintlig entrétrappa att ersättas. Trappen var i stort behov av underhåll och trappen var väl brant ur ett tillgänglighetsperspektiv. Så snart fasaden är målad inleds arbete med att förbättra, upprusta och försköna parkeringen och infarten. Våren 2018 inleds invändiga arbeten.

 

Läs mer

"Trosa kommun förvärvar Folkets hus i Trosa − och säljer Societetshuset"
"Nu byter Folkets hus namn"

Dela artikel: