Trosa kommun förvärvar Folkets hus i Trosa − och säljer Societetshuset

2016-06-03

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträdet 1/6 att förvärva fastigheten som inrymmer Folkets hus. I samma beslut ingick att försälja Societetshuset. Två fastigheter med potential, i stort behov av underhåll som nu finansierar varandra och ska komma till sin rätt.

Folketshusföreningen som är initiativtagare till affären har under en längre tid haft det svårt ekonomiskt och ansvaret för fastigheten varit för tung för en ideell förening. Fastigheten har renoveringsbehov och har inte moderniserats för att möta samtida behov. Föreningen vill nu istället koncentrera sina krafter på biografverksamhet och kulturföreställningar via den digitala biografanläggningen. Utöver kommunens konkreta intresse för fastigheten som samlingssal och möteslokal, tillkommer att Pensionärernas hus som ägs av kommunen är sammanbyggt med Folkets husfastigheten.

I samband med köpet har Trosa kommun beslutat att försälja Societetshuset. Fastigheten är underutnyttjad, svåranvänd i sin nuvarande utformning och behöver en upprustning. En försäljning av Societetshuset skall bidra till att finansiera köpet och upprustningen av Folkets hus.

Med ett upprustat Folkets hus, lokal i Trosa kvarn, en nyligen upprustad Garvaregård samt aulan i Tomtaklintskolan kommer det att finnas ett bra utbud av möjliga lokaler för invånare och organisationer att hyra och använda för olika ändamål i Trosa.

I samband med fastighetsöverlåtelsen tecknar Folkets husföreningen ett 10-årigt hyresavtal som ger rätt till maskinrummet för biovisning, filmduken, WC samt angränsande utrymme för teknik.

Dela artikel: