Trosaån ska bli mer tillgänglig för vattenlevande djur

Illustration över förslag på hur man kan göra Trosa kvarn mer tillgänglig genom att skapa ett så kallat inlöp.

Från Sillen rinner Trosaån genom Vagnhärad och Trosa ut till Östersjön. Ån har en dragningskraft som lockar medborgare och turister, men även djurriket bor och trivs här. Under ytan lever många fiskar som är beroende av att vandra mellan sjön Sillen och Östersjön. Idag är det bara ett fåtal som klarar det, och många fastnar tyvärr längs vägen. Därför ska Trosaån nu bli mer tillgänglig för våra vattenlevande medborgare.

Trosaån är ett av många vandringshindrade vattendrag i Sverige. Kvarnar och dammar har skapat svåra, och ibland helt omöjliga, hinder för våra vattenlevande djur att bemästra. För fiskar som är beroende av att kunna vandra för att reproducera är detta därför ett stort problem. Det gör i sin tur att den genetiska mångfalden försämras eftersom det skapar slutna system. Men genom att skapa möjlighet att ta sig över hindren i Trosaån kan vi komma undan problemet och främja överlevnaden hos flera arter, vilket gynnar hela åns framtida ekosystem.

Just nu pågår flera undersökningar utmed ån. Bland annat räknas det fiskbestånd, utförs geotekniska undersökningar för att bedöma rasrisken samt undersöks hur mycket vattennivån eventuellt skulle stiga när hindren görs om eller tas bort helt. Att det flyger drönare över Trosaån i oktober-november är därför inget märkligt, tack vare den får vi ta del av viktig information innan arbetet med att göra en mer tillgänglig å möjlig. Projektgruppen kommer även att sammankalla till ett samråd för medborgare och intresseorganisationer som bor eller verkar i anslutning till ån för att informera om vad som händer, ta emot synpunkter och besvara frågor innan några åtgärder träder i kraft.

Projektet kommer att pågå under en längre tid där man just nu beräknar att de praktiska åtgärderna ska vara igång vid slutet av 2020.

Dela artikel: