Överförmyndare

Per Liljekvist (M)
Överförmyndare
Tel: 073-633 53 20

Lise-Lotte Jacobsson (S)
Ersättande överförmyndare

Nadja Furuberget Skog
Överförmyndarhandläggare
Tel: 0156-520 82
Fax: 0156-520 17

overformyndaren@trosa.se

Expeditionstid:
Helgfri vardag
kl 10.00-12.00

Besöksadress:
Västra Långgatan 4-5
619 80 Trosa

Överförmyndarverksamheten - en tillsynsmyndighet

Överförmyndaren och dess kontor är en kommunal myndighet som ansvarar för statligt reglerad verksamhet. Överförmyndarverksamhetens främsta uppgift är att utöva tillsyn över vissa slag av ställföreträdarskap. De ställföreträdarskap som står under förvaltningens tillsyn är förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap. I många sammanhang är ställföreträdarskap en förutsättning för att samhälls- och rättslivet överhuvudtaget ska fungera.

Överförmyndaren utses av kommunfullmäktige. Den som inte är nöjd med de beslut som fattats av överförmyndaren kan överklaga hos tingsrätten.

Överförmyndare är Per Liljekvist (M)

Du kan bistå en medmänniska!

Är du intresserad av att bistå en medmänniska som god man eller förvaltare?
Överförmyndaren i Trosa kommun behöver fylla på sitt register med kompetenta ställföreträdare. Kontakta Överförmyndaren för mer information och intervju.

Blanketter/e-tjänster för överförmyndaren

Intresseanmälan om ställföreträdarskap 
Åtagarintyg för förvaltare
Åtagarintyg för god man
Årsräkning och sluträkning 
Ansökan arvode ensamkommande barn 
Ansökan om uttag från spärrat konto 
Fler e-tjänster och blanketter för Överförmynderiet

För mer information 

Vem kan få hjälp? 
Uppdragets omfattning 
God man och förvaltare 
Förälder och förmyndare 
Ensamkommande flyktingbarn 
Förvaltarfrihetsbevis