Bli förmyndare, god man eller förvaltare

Är du intresserad av att bistå en medmänniska som förmyndare, god man eller förvaltare?

I Trosa kommun finns många barn och vuxna som av olika anledningar behöver hjälp genom en ställföreträdare (förmyndare, god man eller förvaltare). Uppdraget kräver i huvudsak allmänna kunskaper i vardagsekonomi och vanligt sunt förnuft. Givetvis krävs också ett personligt och socialt engagemang och att man kan avsätta viss tid för att utföra sitt uppdrag.

Uppdragen vilar i huvudsak på ideell grund. Ställföreträdaren har dock rätt till arvode och ersättning för sina utgifter. Arvodet bestäms av överförmyndaren utifrån en skälighetsbedömning i förhållande till uppdragets tyngd och krav på engagemang.

Uppdrag som förordnad förmyndare, god man eller förvaltare utgör en viktig insats för såväl den enskilde som för samhället i stort. Uppdragens karaktär är mycket varierande. I Trosa finns behov av fler personer som kan åta sig uppdrag.

Vill du göra en viktig insats ser vi gärna att du hör av dig till överförmyndarkontoret. Anmäl ditt intresse redan idag!

Skicka in en intresseanmälan via vår e-tjänst!

Kontakt

Nadja Furuberget Skog
Överförmyndarhandläggare
Tel: 0156-520 82
Fax: 0156-520 17

overformyndaren@trosa.se