Utbildning för gode män och förvaltare

Överförmyndarkontoret erbjuder utbildning för gode män och förvaltare löpande under året. Vid alla tillfällen krävs anmälan. Nedan ser du aktuella utbildningar. utbildningarna är kostnadsfria. Vid frågor kontakta överförmyndarhandläggare Nadja Furuberget Skog overformyndaren@trosa.se 0156-520 82

 

Grundutbildning för nya ställföreträdare

2-dagars introduktionsutbildning för dig som vill bli eller nyligen blivit god man eller förvaltare. Under utbildningen går vi igenom de grundläggande regler som styr ditt uppdrag som god man och/eller förvaltare.  

Datum:            3:e och 7:e oktober 
Tid:                 17:30 - 20:00
Plats:               Kommunhuset, Västra Långgatan 4 Trosa

Anmälan senast 25: september