Utbildning för gode män och förvaltare

Överförmyndarkontoret erbjuder utbildning för gode män och förvaltare löpande under året. Vid alla tillfällen krävs anmälan. Nedan ser du aktuella utbildningar. utbildningarna är kostnadsfria. Vid frågor kontakta överförmyndarhandläggare Nadja Furuberget Skog overformyndaren@trosa.se 0156-520 82

 

Årsräkningar
I år erbjuder vi utbildningen kring årsräkningar digitalt. 

Under utbildningen kommer vi att gå igenom hur man fyller i en årsredovisning.

Datum: 25:e januari
Tid: 17:30- 20:00
Plats: OBS! Endast deltagande på distans via Microsoft Teams! Kontakta Nadja Furuberget Skog overformyndaren@trosa.se 0156-520 82 för att få tillgång till länk för att följa utbildningen.