Utbildning för gode män och förvaltare

Överförmyndarkontoret erbjuder utbildning för gode män och förvaltare löpande under året. Vid alla tillfällen krävs anmälan. Nedan ser du aktuella utbildningar. Vid frågor kontakta överförmyndarhandläggare Nadja Furuberget Skog overformyndaren@trosa.se 0156-520 82

Psykisk ohälsa

Datum: 24 april 2019
Tid:      17:00 - 19:00   
Plats:    Kommunhuset, Västra långgatan 4, Trosa
Anmälan senast 17 april till overformyndaren@trosa.se

Det vi tänker ta upp under kvällen är:

  • Vad är psykisk ohälsa? 
  • Hur kan psykisk ohälsa påverka oss människor? 
  • Hur kan vi stödja en person med psykisk ohälsa? 

För mer information se inbjudan här