Sök

57 träffar på torghandel
  • Torghandel Trosa och Vagnhärad - Trosa kommun Tillvägagångssätt vid hyra av torgplats i Trosa kommun vid Skolparken, Trosa hamn och Vagnhärads torg Sökande gör en intresseanmälan via våra e-tjänster
  • Torghandel Torgplatser administreras av Trosa turistcenter. Läs mer om hur du går tillväga om du vill hyra torgplats. Schakttillstånd och TA-plan Om du som entreprenör ska schakta på offentlig mark
  • Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Trosa kommun Antagen av: Kommunfullmäktige 2019-06-12, § 55, Dnr KS 2019/108 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Föreskrift
  • Offentlig mark - Trosa kommun Här samlar vi information om hur du som medborgare eller företagare får utnyttja offentlig mark som upplåts av kommunen. Läs mer under respektive rubrik. Torghandel Här
  • Trosa tätort har gått från att vara ett fiskeläge och hantverksstad till dagens attraktiva småstad där gammalt möter nytt. Tiden som havsbadort präglar stadsbilden och den långa handelstraditionen
  • Avgifter för upplåtelse av allmän platsmark inom Trosa kommun Antagen av: Kommunfullmäktige 2017-11-29, § 104 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Föreskrift TROSA
  • Avgifter för upplåtelse av allmän platsmark inom Trosa kommun Antagen av: Kommunfullmäktige 2017-11-29, § 104 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Föreskrift TROSA
  • Kommunfullmäktige Författningsanslag Sammanträdesdatum 2019-06-12 Anslag/bevis Ärende (författning): § 48 Finanspolicy för Trosa kommunkoncern KS 2019/101 § 49 Taxa för
  • Sammanträdesprotokoll Teknik- och servicenämnden Sammanträdesdatum 2015-03-19 Plats och tid: Trosa kommunhus kl. 15.00–16.45 Beslutande ledamöter Arne Karlsson (KD),
  • Att sälja tobak – en snabbguide • En tobaksvara är en produkt som innehåller tobak och som är avsedd att rökas, snusas, sugas på eller tuggas. Exempel på tobaksvaror är cigaretter, cigarrer,